Fleet Cleaner and Water Alliance cooperation video

De partners Fleet Cleaner en Oosterhof Holman zijn aangesloten bij de Water Alliance. De Water Alliance is een uniek samenwerkingsverband tussen overheid, kennisinstellingen én bedrijfsleven op het gebied van water technologie in Nederland.

De Water Alliance richt zich vooral op het bedrijfsleven in de innovatieve en duurzame water technologie die wereldwijd vermarkt kan worden. Fleet Cleaner zo’n innovatieve water technologie! Onderstaande coöperatie video geeft een goed beeld van wat Fleet Cleaner kan betekenen bij het reinigen van zeeschepen.